System CMMS

Aby firma działała niezawodnie i sprawnie, tworzy się kolejne, innowacyjne oprogramowania, mające za zadanie usprawnienie kontrolowania i zarządzania podstawowymi działami i procesami w przedsiębiorstwie. Wśród kluczowych oprogramowań dla dzisiejszych firm, szczególnie tych o ogromnym zasięgu, znajdują się systemy klasy CMMS.

W każdej firmie ruch oznacza zysk. To ciągłe procesy, następujące po sobie płynnie i harmonijnie, zgodnie z określoną, niezmienną kolejnością. To również niezawodność maszyn i ludzi, idealne zgranie w czasie poszczególnych etapów oraz ich zoptymalizowanie pod każdym możliwym względem. Wszędzie tam, gdzie mówi się o ruchu i potrzebie utrzymania tego ruchu, operuje się tymi pojęciami w kontekście systemu CMMS. Warto w tym miejscu zacząć od podstaw: co to jest, jakie ma funkcje i w jaki sposób może się przyczynić do zwiększania zysków firmy? Kto i kiedy powinien z niego skorzystać oraz w jakim zakresie?

System CMMS – co to jest i co należy o nim wiedzieć?

Wychodząc od podstaw, skrót CMMS odnosi się do skomputeryzowanego systemu zarządzania serwisowaniem. Powinno pojawić się w tym miejscu pytanie o zasadność przykładania tak ogromnej wagi do kwestii bieżącej kontroli stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń i maszyn. Jeśli jednak wyobraźcie sobie Państwo swoją firmę jako jeden organizm, uznacie z pewnością system CMMS za pewien rodzaj profilaktyki. Każdy, nawet najmniejszy przestój w produkcji, pakowaniu, wydawaniu czy wysyłce towarów może być w skutkach dość bolesny finansowo. Stosowanie tego rodzaju systemów znacznie skraca czas reakcji na występujące awarie, automatycznie zmniejszając stres i ułatwiając zapanowanie nad sytuacją oraz przywrócenie pierwotnego tempa pracy.

Najważniejszym elementem tego oprogramowania jest baza danych – to na niej opiera się „wiedza” i „działanie” tego sprytnego narzędzia informatycznego. Informacje, z jakich korzysta oprogramowanie, dotyczą całego zaplecza technicznego, a więc użytkowanego sprzętu wraz z danymi dotyczącymi sposobów serwisowania, części zamiennych, instrukcji postępowania w razie awarii i szukania ich możliwych przyczyn.

Kompleksowe działanie systemów CMMS

Korzystanie z systemów ułatwiających zarządzanie utrzymaniem ruchu można porównać do posiadania osobistej sekretarki, odpowiedzialnej jedynie za sprawy techniczne i natychmiastowe usuwanie powstałych usterek, pilnowanie terminów wymaganych prawem przeglądów technicznych i wszystkich innych kwestii, ściśle i bezpośrednio związanych z wykorzystywanymi zasobami.

Systemy klasy CMMS można wykorzystać już od podstaw – w pierwszej kolejności do bazy danych wprowadza się maszyny, aby w następnym kroku przypisać do nich odpowiednich operatorów, brygadzistów, zarządzać pracą ludzi i zmianami. Do każdego urządzenia można przypisać grupę osób odpowiedzialnych za bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie ich do zadanych celów.

W tak zbudowanej bazie będą się jednak przede wszystkim znajdować wszystkie najważniejsze dane z punktu widzenia technicznego: to bardzo dokładny i szczegółowy rejestr, pozwalający na bieżąco monitorować stan techniczny, wykonane badania techniczne, pomiary, prace serwisowe, wymiany elementów. To idealne narzędzie do kompleksowego zarządzania posiadanymi zasobami firmy. Wśród danych w systemie CMMS znajdują się nie tylko informacje o producencie, dacie produkcji czy numerach seryjnych. Program dokładnie lokalizuje położenie, pokazuje wszystkie związane z danym urządzeniem dokumenty, np. gwarancje czy książki serwisowe. Co więcej, jako właściciele macie Państwo bezpośredni wgląd do statystyk, czyli możliwość sprawdzenia wydajności i ewentualnych strat, do jakich przyczyniło się aktualne wyposażenie firmy. Dzięki temu znacznie łatwiej podejmuje się decyzje dotyczące kolejnych inwestycji, m.in. w niezbędny sprzęt.
Co ważniejsze jednak, oprogramowanie to pozwala na pełną automatyzację wszystkich najważniejszych zadań, tj. zarządzanie zleceniami napraw. Program sam określa rodzaj awarii, zakres wymaganych prac, a także ich priorytet. Następnie w systemie pojawia się informacja o przyczynach, zastosowanych rozwiązaniach, wymienionych elementach. Całość zakończona jest raportem oraz umieszczeniem danych w statystykach.
Na ostatnim etapie system CMMS porządkuje zebrane po drodze informacje dotyczące kosztów, cen robocizny, materiałów i samych zasobów.

Dlaczego warto mieć system zarządzania utrzymaniem ruchu w swojej firmie?

Aspekty techniczne firmy zwykle są bagatelizowane do momentu, kiedy jedno z dotychczas sprawnie działających ogniw zaczyna szwankować. Wtedy pojawia się groza, widmo strat i konieczność działania w stresie, wyszukiwania pobieżnych, tymczasowych rozwiązań i generowania niepotrzebnych kosztów. Rozsądnie zarządzane firmy nie martwią się o kwestie serwisowe, ponieważ dobrze opracowane zarządzanie utrzymaniem ruchu doskonale spełnia swoje zadanie.
Nowoczesne i zaawansowane technologicznie systemy CMMS pozwalają zminimalizować czas przestoju firmy w razie nieprzewidzianej awarii, a w trakcie codziennej pracy pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa, serwisowaniu czy przeglądach technicznych.

Oprogramowanie pozwala na ścisłą kontrolę posiadanych zasobów, monitorowanie ich stanu oraz trzymanie pieczy nad sposobem pracy i wydajnością samych pracowników, którzy w systemowych strukturach zostają przydzieleni do konkretnych urządzeń i zadań.
Ostatecznie więc, wyposażenie firmy w dodatkowy moduł zarządzania utrzymaniem ruchu jest krokiem logicznym i przemyślanym, pozwalającym zadbać jednocześnie o wszystkie najważniejsze aspekty działania firmy.

Zobacz również:
System TMS
System YMS
System WMS

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
pl_PL