Solution Design

ZAKRES

2PLOG wykorzystuje autorski Working Framework celem realizacji prac projektowych, na którego podstawie powstają kluczowe efekty tzw. „deliverables”. Termin realizacji projektu jest ustalany wspólnie z klientem na podczas wstępnych rozmów. Zwyczajowo tego typu prace zajmują od 2 do 4 tygodni. Do każdego projektu 2PLOG przydziela odpowiednią pulę konsultantów o unikalnych umiejętnościach i wiedzy. Liczba konsultantów zależy od zakresu, harmonogramu, złożoności i budżetu.


CELE

  • Opracowanie rozwiązania
  • Wyjaśnienie zasady działania
  • Projekcja utylizacji rozwiązania na przestrzeni lat
  • Standaryzacja poziomu wiedzy

PRODUKTY

  1. Całkowicie dopasowane rozwiązanie dostosowane do specyficznych potrzeb Klienta. – uszyte na miarę
  2. Pakiet dokumentów udostępnianych za pośrednictwem usług w chmurze na serwerach Azure z najwyższym poziomem ostrożności i bezpieczeństwa
  3. Spotkania w każdej formie wirtualnej oraz na żywo w miejscu wskazanym przez Klienta
  4. Kompleksowe wsparcie podczas rozmów, warsztatów i negocjacji dla Klienta i z Klientem
  5. Ciągłe dostosowywanie rozwiązań do zmieniających się założeń i trudnej argumentacji, które mogą rzucić nowe światło na projekt

METODYKA

01 DEFINE

Identyfikacja oczekiwań i uzasadnienie biznesowe. Wstępne sformułowanie hipotez.

02 READ

Zapoznanie sie z dokumentacją przetargową dotyczącą CASE.

03 ANALYZE

Kompleksowe badania danych i wygenerowanie odpowiednich założeń

04 TECH DESIGN

Dobór optymalnego rozwiązania technologicznego dla CASE  dla powierzchni i obszarów obsługi.

05 SPACE DESIGN

Opracowanie powierzchni dla CASE z podziałem na obszary operacyjne.

06 PROCESS DESIGN

Przygotowanie procesu operacyjnego z odpowiednią szczegółowością dla CASE.

07 CALCULATE

Przygotowanie wymaganych obliczeń  dla CASE dotyczących personelu, powierzchni, inwestycji i innych.

08 VISUALIZE

Przygotowanie rysunków 2D/3D lub obu układów i modeli zgodnie z wybranymi rozwiązaniami.


Sukcesu Klienta to sukces 2PLOG. Może się to wydawać banalne, ale przy odpowiedniej motywacji, celu i wzajemnym zrozumieniu jest osiągalne. Firma 2PLOG byłaby zainteresowana stworzeniem szeroko opisanego studium przypadku w odniesieniu do pomyślnie uzyskanych wyników podczas realizacji planu strategicznego. Może to być interesujące dla stron w zakresie marketingu i promocji marki.

2PLOG zrealizuje powierzone jej zadania w oparciu o informacje i rozwiązania reprezentujące aktualny stan wiedzy.

W przypadku jakichkolwiek różnic lub nieprawidłowości w przygotowanej przez nas dokumentacji zobowiązujemy się do jej bezpłatnego uzupełnienia lub wprowadzenia zmian. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu przekazania końcowego raportu z projektu i trwa 12 miesięcy od tego momentu. Z wyjątkiem wyżej opisanych uzupełnień lub zmian, inne zmiany lub usługi są wyłączone z zakresu umowy.

Jesteśmy dumni z tego, jak uważnie przyglądamy się każdemu klientowi, traktując jego biznes  wyjątkowo.. Wierzymy, że chociaż firmy mogą wyglądać podobnie do siebie to mierzą się z unikalnymi wyzwaniami a ich charakterystyka jest często inna. Zrozumienie tego, co wyróżnia każdą firmę, pomaga nam zidentyfikować specyficzne potrzeby każdej firmy i jak najlepiej je zaspokoić.

Nasi konsultanci są ekspertami w swojej dziedzinie i mają co najmniej piętnastoletnie doświadczenie. To połączenie teorii i praktyki jest niezbędne dla naszego analitycznego, opartego na danych i skoncentrowanego na holizmie podejścia. Łącznie nasi konsultanci mają za sobą ponad 100 lat praktycznego doświadczenia w rozwiązywaniu problemów.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
pl_PL