Projektowanie łancucha dostaw

ZAKRES

Zakres obejmuje zasięg i przepływy dla dystrybucji wyrobów gotowych od produkcji i dostawców do klientów. Innymi słowy; gdzie ulokować materiały/produkty, czy są to centra dystrybucyjne, centra logistyczne czy magazyny i którzy klienci powinni być obsługiwani jakimi produktami z każdej lokalizacji.


CELE

  • Maksymalizacja obsługi klienta
  • Minimalizacja kosztów logistyki
  • Maksymalizacja elastyczności
  • Maksymalizacja odporności na zmiany

PRODUKTY

  1. Najlepsza sieć dystrybucji

Rekomendacja najlepszej ogólnej sieci dystrybucji, w oparciu o koszty i poziom usług, od magazynu do klientów.

  1. Alternatywne sieci

Przy prognozowanych wolumenach różne koncepcyjne sieci alternatywne oceniano na podstawie kosztów transportu, kosztów magazynowania, kosztów przechowywania zapasów i poziomu wydajności usług.

  1. Analiza uzupełniająca

Wszystkie analizy pomocnicze, w tym czynniki planowania, czynniki popytu, mapy podaży/popytu, analizy ryzyka, analizy rynku, lokalne możliwości i inne, zgodnie z zidentyfikowanymi lub wymaganymi.

  1. Zauważone ulepszenia

W miarę analizowania danych i postępów projektu wszelkie zaobserwowane możliwości ulepszeń w sieci dystrybucji będą przekazywane w miarę ich identyfikacji.

  1. Wdrożenie rekomendowanej sieci dystrybucji

Planujemy i zarządzamy wdrożeniem, aby zapewnić brak przerw w działalności. Zadania obejmują:
Planowanie szczegółów projektu

Tworzenie i uzgadnianie planu wdrożenia, który minimalizuje zakłócenia biznesowe, zazwyczaj w formacie wykresu Gantta.

Zarządzanie ofertami

Obsługa wszystkich aspektów zarządzania ofertami, w tym: opracowywanie zapytań ofertowych, pozyskiwanie odpowiedzi na zapytania ofertowe, ocena odpowiedzi dostawców, pomoc w negocjacjach kontraktowych.

Zarządzanie implementacją

Zarządzanie wdrożeniem fizycznym: koordynowanie harmonogramów dostawców, utrzymywanie planu wdrożenia, zarządzanie wszelkimi nieprzewidzianymi problemami, weryfikacja jakości instalacji.


OPIS

Na powodzenie firmy, niezależnie od branży, w jakiej się porusza, składa się nie tylko jakość czy ilość oferowanych produktów, ani nawet sam brand. To odpowiednio skrojony projekt łańcucha dostaw sprawi, że finalnie będzie można mówić o sukcesie rynkowym. Tę kwestię należy zacząć od pytania, czym właściwie jest łańcuch dostaw i na czym polega jego planowanie z pomocą takich firm, jak 2PLOG.

Łańcuch dostaw – definicja procesu

Jeśli mówimy o łańcuchu dostaw, definicja określa go jako proces, który zastąpił tradycyjnie pojmowany związek przyczynowo-skutkowy, wytwarzający się pomiędzy dostawcą, czyli producentem, a odbiorcą, czyli klientem. W tej ogromnej machinie poszczególnymi trybami są kolejne przedsiębiorstwa, składające się na możliwość realizacji poszczególnych etapów. Coraz częściej też łańcuchy dostaw definiowane są jako „łańcuchy wartości” ze względu na jej zwiększanie się w stosunku do towaru wraz z osiąganiem przez niego kolejnych etapów. Słowem, są to wszystkie etapy między produkcją a dotarciem do rąk klienta, jakie produkt musi pokonać na swojej drodze.

Jakie obszary biznesu związane są z zarządzaniem łańcuchem dostaw?

Obecnie wyodrębnia się trzy równorzędne kategorie, w jakich można mówić o zarządzaniu łańcuchem dostaw. Są to: zaopatrzenie, produkcja oraz dystrybucja, które jeśli się im dokładnie przyjrzeć, rozszerzają się w pajęczynę powiązań i zależności z innymi dziedzinami biznesu. Aby osiągnąć cel, czyli zoptymalizować działanie, zwiększyć zyski i jednocześnie stać się rynkowym konkurentem nie do pokonania, takie firmy jak 2PLOG muszą wyjść poza tradycyjne schematy klasycznej produkcji i dystrybucji. Oznacza to, że obsługa jednego podmiotu gospodarczego będzie zaczynać się w chwili zlecenia stworzenia produktu X, a zakończy – w dużym uproszczeniu – gdy zaprojektowany, wytworzony i skontrolowany pod kątem jakości wyrób trafi w ręce klienta.

Jak najlepiej zrozumieć łańcuch dostaw? Przykłady

Aby zrozumieć, na czym dokładnie polega istota łańcucha dostaw, przykłady są niezbędne. Wyobraźmy sobie firmę X o ustabilizowanej pozycji na rynku, która zajmuje się produkcją drewnianych łóżeczek dla dzieci. Aby zoptymalizować proces produkcyjno-dystrybucyjny, wybiera specjalistów od projektowania łańcucha dostaw oraz zarządzania nim, czyli… nas. Firma może zlecić stworzenie projektu dowolnego modelu, który po zaakceptowaniu trafia do działu produkcji. Ta sama firma może jednak zwrócić się z już gotowym projektem, oczekując jego rzetelnej realizacji. W tym momencie uruchamiana jest ogromna machina wspólnych zależności. Projekt łańcucha dostaw rozpoczyna się bowiem od pozyskania odpowiedniego surowca i zlecenia stworzenia półproduktów, czyli ramy oraz szczebelek, a także ewentualnych zdobień. Jeśli projekt zakłada dodatek w postaci materaca, łańcuch dostaw musi uwzględnić również i ten element. Następnie przychodzi czas na realizację, czyli produkcję. Duży nacisk obecnie kładziony jest na automatyzację procesu produkcji, dzięki której etap ten zabiera znacznie mniej czasu, niż jeszcze kilka lat temu. Na tym etapie bardzo ważna jest kontrola jakości gotowego towaru, jaki ma zostać przekazany w dalszych krokach klientowi. Wyprodukowane i posiadające odpowiednie testy jakościowe drewniane łóżeczka dziecięce należy dalej zmagazynować, a następnie dostarczyć do sklepów, w których ofercie ów model ma się pojawić. Analogicznie prezentuje się zarządzanie łańcuchem dostaw, gdy w grę wchodzą inne branże. Jeśli niewielka, rodzinna firma Y będzie chciała wprowadzić na rynek ketchup z dodatkiem bazylii, projekt łańcucha dostaw również rozpocznie się od przygotowania produktu, w tym wypadku odpowiedniej jakości warzyw i dodatków. Tego rodzaju nowy produkt będzie jednak wymagał dokładnych badań marketingowych rynku, potrzeb i oczekiwań klientów. Konieczne będzie też zaprojektowanie atrakcyjnego wizualnie i przyciągającego wzrok opakowania, które stanie się konkurencyjne na tle innych produktów z tej samej kategorii. W wielu przypadkach jest to sporym wyzwaniem, wymagającym dużej ilości czasu, zaangażowana i kreatywności. Firma Y, zlecając zarządzanie łańcuchem dostaw, musi liczyć się z koniecznością przejścia niezbędnych testów i dopuszczenia produktu do obrotu i spożycia. Kolejne etapy wyglądają podobnie, jak w poprzednim przykładzie – jeśli rzeczone przedsiębiorstwo Y jest niedużym zakładem, prawdopodobnie do zmagazynowania pierwszych partii produktu będzie potrzebował niewielkiego magazynu zamiast ogromnej hali. Przy czym wskazane miejsce składowania wymaga zachowania konkretnych warunków – chodzi tu głównie o odpowiednią temperaturę.

Z czego korzysta się przy tworzeniu projektu łańcucha dostaw?

Profesjonalnie przygotowany projekt łańcucha dostaw obejmuje wiele różnorodnych narzędzi. Ze względu na ilość danych niezbędnych do zrealizowania powierzonego zadania, na pierwszy plan wysuwają się specjalistyczne systemy logistyczne i zarządzające, w tym systemy magazynowe, znacznie usprawniające pracę całego zespołu. Bardzo istotnym z punktu widzenia logistyki w projektowaniu łańcucha dostaw jest sposób etykietowania. Obecnie jedynie system RFID lub tradycyjny system wykorzystujący kody kreskowe jest w stanie pomóc zapanować nad końcowymi etapami, czyli dystrybucją i związanymi z nią procesami logistycznymi.


Miara Sukcesu

Sukcesu Klienta to sukces 2PLOG. Może się to wydawać banalne, ale przy odpowiedniej motywacji, celu i wzajemnym zrozumieniu jest osiągalne. Firma 2PLOG byłaby zainteresowana stworzeniem szeroko opisanego studium przypadku w odniesieniu do pomyślnie uzyskanych wyników podczas realizacji planu strategicznego. Może to być interesujące dla stron w zakresie marketingu i promocji marki.

Okres Gwarancyjny

2PLOG zrealizuje powierzone jej zadania w oparciu o informacje i rozwiązania reprezentujące aktualny stan wiedzy. W przypadku jakichkolwiek różnic lub nieprawidłowości w przygotowanej przez nas dokumentacji zobowiązujemy się do jej bezpłatnego uzupełnienia lub wprowadzenia zmian. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu przekazania końcowego raportu z projektu i trwa 12 miesięcy od tego momentu. Z wyjątkiem wyżej opisanych uzupełnień lub zmian, inne zmiany lub usługi są wyłączone z zakresu umowy.

Dźwignia Wartości

Jest to oczekiwanie Klienta jeżeli można ją zdefiniować lub określić.. Zwykle jest szacowana na podstawie przewidywanego wzrostu sprzedaży lub pożądanej / oczekiwanej redukcji kosztów. Jesteśmy również otwarci na propozycje klientów w jaki sposób chcieliby zmierzyć/zważyć rezultaty i efekty wykonanych prac.


Jesteśmy dumni z tego, jak uważnie przyglądamy się każdemu klientowi, traktując jego biznes  wyjątkowo.. Wierzymy, że chociaż firmy mogą wyglądać podobnie do siebie to mierzą się z unikalnymi wyzwaniami a ich charakterystyka jest często inna. Zrozumienie tego, co wyróżnia każdą firmę, pomaga nam zidentyfikować specyficzne potrzeby każdej firmy i jak najlepiej je zaspokoić.

Nasi konsultanci są ekspertami w swojej dziedzinie i mają co najmniej piętnastoletnie doświadczenie. To połączenie teorii i praktyki jest niezbędne dla naszego analitycznego, opartego na danych i skoncentrowanego na holizmie podejścia. Łącznie nasi konsultanci mają za sobą ponad 100 lat praktycznego doświadczenia w rozwiązywaniu problemów.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
pl_PL