Doradztwo strategiczne

Jeśli chcieć porównać do czegoś doradztwo strategiczne, to można by pokusić się o analogię do wojen napoleońskich i długich posiedzeń oraz narad przy bitewnym stole. Sukces firmy zależy nie tylko od dobrego pomysłu, kapitału niezbędnego do rozruchu, miejsca i doskonałej jakości towaru. Dzisiaj, w świecie ogromnej konkurencji, która zawsze czuwa, trzeba znacznie więcej. Tym właśnie zajmujemy się na co dzień – szukaniem najlepszych ścieżek rozwoju dla Państwa biznesu oraz wdrażaniem środków i narzędzi, które ten rozwój będą wspierać.

Doradztwo strategiczne – co to jest?

Podstawowym pytaniem o doradztwo strategiczne jest kwestia, co to jest oraz jak najlepiej można wykorzystać je do optymalizacji działania firmy. Każde przedsiębiorstwo, aby wystartować w danej branży, potrzebuje strategii działania – zespołu czynników i narzędzi, dzięki którym ma zamiar osiągnąć zamierzony cel, czyli zdobyć klientów, rynek zbytu i zyski. Nie zawsze jednak wybrane metody postępowania będą odpowiednie dla konkretnego przypadku i mogą wymagać pewnych modyfikacji.
Właśnie tym zajmuje się doradztwo strategiczne firmy – analizuje sytuację oraz poszczególne mechanizmy, składające się na jej codzienne funkcjonowanie. Świeże spojrzenie z boku bacznego obserwatora jest w stanie wypunktować słabe strony oraz błędy nie pozwalające przedsiębiorstwu rozwijać się zgodnie ze swoimi założeniami. W miejsce nietrafionych metod pojawia się alternatywa w postaci skrojonych na miarę i idealnie dopasowanych do konkretnego przypadku rozwiązań. Wśród nich nie znajdą się tylko pojedyncze propozycje, ale holistyczna koncepcja zmian, których wprowadzenie ma za zadanie zoptymalizować poszczególne procesy. Ostatecznym celem jest zminimalizowanie kosztów oraz zintensyfikowanie zysków.

Poszczególne etapy tworzenia strategii firmy

Punktem wyjścia jest chłodna ocena „tu i teraz”, czyli dokonanie szczegółowej analizy każdej dziedziny działalności przedsiębiorstwa i wskazanie miejsc wymagających skorygowania czy wprowadzenia zupełnie nowych, często rewolucyjnych propozycji i nowoczesnych narzędzi.
Ważnym elementem doradztwa strategicznego jest określenie grupy docelowej klientów i zbadanie ich potrzeb. Dopiero taka analiza pozwoli znaleźć punkt wyjścia do tworzenia kolejnych zmian w obszarze struktury samej firmy, dopasowywania rozwiązań, oprogramowania czy niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu. Na sukces będzie pracować zespolenie wielu różnorodnych czynników, wśród których należy wymienić samą markę i kwestie marketingowe, kadrę pracowniczą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, kwestie prawne i statutowe, ale przede wszystkim kwestie czysto techniczne. Wśród tych ostatnich znajduje się racjonalne zagospodarowanie dostępnej przestrzeni i zaprojektowanie jej lub zmodyfikowanie w taki sposób, aby usprawniała wykonywane przez pracowników zadania. W tym względzie niezbędne jest również dobranie odpowiednich systemów informatycznych, zarządzających i porządkujących elementarne kwestie i przyspieszających realizację zamówień. W ostatni punkt wpisuje się też robotyzacja i automatyzacja – na przykład produkcji – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i opłacalne z Państwa punktu widzenia. Warto przy tym pamiętać, że chociaż doradztwo strategiczne dla firmy traktowane jest często jak koło ratunkowe, to sama jego idea ma sens jedynie w znaczeniu długofalowym.

Dlaczego warto zdecydować się na stworzenie nowej strategii?

W większości przypadków właściciele firm sięgają po fachowe doradztwo strategiczne w chwili kryzysu, spadku popytu na towary czy ze względu na brak perspektyw rozwoju przy obecnie stosowanych projektach. Czasem brak oceny osoby stojącej z boku nie pozwala na zauważenie popełnianych błędów w zarządzaniu, które utrudniają realizowanie założonych planów. Dokładna analiza oraz przedyskutowanie najpoważniejszych problemów pozwala wskazać miejsca wymagające największego wkładu pracy i zastosowania konkretnych rozwiązań. Skorzystanie z pomocy doradców pozwala przede wszystkim zaoszczędzić masę czasu, niezbędną do odwiedzenia wszystkich specjalistów, składających się na zaistnienie firmy na rynku i jej wypromowanie. W doradztwie strategicznym firmy obowiązek i jednocześnie ciężar przygotowania planu naprawczego zostają złożone na barki sztabu ludzi odpowiedzialnych za stworzenie alternatywnej koncepcji działania firmy i optymalizacji jej wszystkich procesów.
Poza czysto teoretycznymi sprawami, tworzeniem biznesplanów oraz długoterminowych strategii wdrażanych etapowo, ważnym elementem jest wprowadzanie równocześnie nowoczesnych rozwiązań technologicznych – oprogramowań ułatwiających funkcjonowanie i przepływ informacji czy zmodernizowanie lub uzupełnienie parku maszyn o nowe urządzenia – wydajne i skutecznie eliminujące ewentualne błędy.
Jako profesjonaliści w zakresie tworzenia od podstaw i kreowania na nowo koncepcji firm niezależnie od ich macierzystej branży, mamy odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności, pozwalające nam na swobodne operowanie wszystkimi dostępnymi środkami.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
pl_PL