Wizualizacja danych
analiza,  Brak kategorii,  magazyn,  rozwiązanie

Wizualizacja danych dotyczących pracy w magazynie

Wizualizacja danych, to graficzne przedstawienie informacji o stopniu realizacji poszczególnych procesów realizowanych przez magazyn. Mogą być prezentowane na magazynie w formie tabel, wykresów lub diagramów . Argumentami za udostępnieniem danych na temat aktualnego zaawansowania poszczególnych prac są: transparentność procesów oraz możliwość reagowania ad hoc na zmiany. 

Typy danych wizualizowanych na magazynach

Przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych w przedsiębiorstwach narzędzi biurowych, można przedstawić samo odświeżalne raporty. W formie graficznej, możemy przedstawić aktualny stan dla praktycznie każdego procesu, czynności czy wskaźnika. Najczęściej wizualizowanymi danymi na magazynie są dane dotyczące:

 • Lokalnych KPI’s – stopień realizacji na dany dzień, tydzień lub miesiąc. Np. stosunek oczekiwanej ilości zrealizowanych zadań do rzeczywiście zrealizowanych ilości zadań
 • Aktualny stan realizacji zadań magazynu lub jego poszczególnych stref. Np. ilość zadań do wykonania, ilość zadań aktualnie realizowanych oraz pozostała ilość zadań do realizacji
 • Zanonimizowane wyniki poszczególnych pracowników w danym miesiącu np. korelacja wydajności i jakości w kontekście możliwej do uzyskania premii miesięcznej
 • Stopień utylizacji maszyn i urządzeń np. obciążenie godzinowe maszyn lub przypisanie poszczególnych pracowników do wózków widłowych
 • Map ciepła z rozkładem towarów  na magazynie lub strefie np. z uwzględnieniem rotacyjności produktów względem ścieżki kompletacji
 • Najbardziej priorytetowych zamówień w danym czasie np. pozwalające wybierać pracownikom poszczególne zadania kompletacji lub konsolidacji
 • Ilości zrealizowanych jednostek np. raport dzienny pokazujący ilość wysłanych paczek, palet, samochodów, zamówień etc. 

Praktyczne zastosowanie systemów wizualizacji danych

Poniżej trzy (realnie funkcjonujące) przykłady praktycznego użycia wizualizacji danych w przedsiębiorstwach z opisem miejsca występowania, sposoby prezentacji oraz celu ich wprowadzenia:

Wizualizacja danych na antresoli automatycznej

 • System wskazujący najbardziej priorytetową kuwetę na stacji kompletacyjnej w strefie antresoli. Strefa jest wyposażona w automatyczne przenośniki rolkowe od startu zamówienia do stacji kontroli jakości i pakowania:
 • Miejsce – Na każdym piętrze antresoli, znajduje się 6 stacji. Służą one zarówno do uzupełniania lokacji jak i do wydawania towarów pod zamówienia. Cały transport produktów odbywa się przy użyciu pojemników typu LTF z czteroznakowym numerem widocznym po obu stronach. Nad każdą ze stacji umieszczony został monitor, dobrze widoczny dla operatorów. 
 • Sposób prezentacji – Na ekranie pojawia się czteroznakowy numer pojemnika. Począwszy od góry ekranu mamy numer wizualizowany największą czcionką, następnie w dół coraz mniejszymi. Ekran odświeża się każdorazowo po wjeździe na stacje kuwety (skan wejściowy),
 • Cel – System analizuje skład pojemników na stacji. Sortuje je w kolejności priorytetów realizacji, na które to priorytety ma wpływ maksymalna dopuszczalna godzina ukończenia poszczególnych zadań. System przez większość czasu działa informacyjnie, pozwalając się zorientować operatorom co powinni kompletować w danej chwili. Możliwe jest jednak włączenie trybu pracy nakazowej. Tryb ten pozwala na pobranie tylko i wyłącznie pojemników w kolejności wyświetlanej na monitorze. To z kolei pozwala na bardzo szybkie zakończenie poszczególnych priorytetów/kierunków.

Wizualizacja danych o utylizacji wózków widłowych

 •  System wskazujący aktualne wykorzystanie wózków widłowych w magazynie.
 • Miejsce – Ekran przy głównym wejściu na magazyn. Umożliwia podgląd danych przez osoby zainteresowane kontrolą stopnia wykorzystania parku maszynowego oraz prawidłowych aktywności operatorów.
 • Sposób prezentacji – na ekranie w formie graficznej widoczne są wszystkie używane w przedsiębiorstwie wózki widłowe. Przy każdym z wózków, mamy informacje o tym czy na danym wózku jest zalogowany użytkownik. Ponadto widzimy datę logowania, status wózka sprawny/uszkodzony oraz typ wózka z opisem.
 • Cel – W sposób przejrzysty, na pierwszy rzut oka można ocenić w jakim stopniu jest wykorzystywana flota wózków widłowych. Potwierdza logowanie się do wózków widłowych których aktualnie używają,logowanie odbywa się w systemie WMS). Kontroluje, czy użytkownicy dokonują odbioru/przejęcia wózka po poprzednim operatorze (kontrola stanu wózka). Sprawdsza czy odwożą i podłączają wózki widłowe przy stacjach ładowania.

Wizualizacja danych dotyczących wydajności

 • System wskazujący aktualną (wypracowaną na dany dzień) wysokość premii pracownika w danym miesiącu.
 • Miejsce – Monitor w każdej strefie pracy, umieszczony w miejscu gdzie tradycyjnie odbywają się spotkania kadry kierowniczej z pracownikami. Dodatkowo na zmianę z panelem  premii, wyświetla się panel z aktualnym grafikiem i ogłoszeniami wewnętrznymi.
 • Sposób prezentacji – Każdemu z pracowników nadajemy unikalny kod identyfikujący. Przekazujemy go tylko jemu (nie jest to login z WMS). W kolumnach mamy kolejno kod pracownika, licznik z operacji (tyle kolumn ile typów operacji), zidentyfikowane i przypisane pracownikowi błędy, sumę premii wynikającą z operacji, koszt popełnionych błędów oraz premię wypracowaną będąca różnica pomiędzy suma premii z operacji a kosztem błędów.
 • Cel – realne, dzienne motywowanie pracowników i możliwość sprawdzenia oraz oceny przez samych pracowników. Umożliwia to kontrolę, w jaki sposób wydajność i jakość wpływają na ich premie. Dobrze skonstruowane kalkulatory premiowe w połączeniu z wizualizacją danych są bardzo skutecznym narzędziem motywującym pracowników.

Zagrożenia i szanse związane z wizualizacją danych

Najczęściej wymienianym powodem nie wprowadzania systemu wizualizacji danych, jest przeświadczenie o możliwości „oszczędzania” pracy przez magazynierów. W przypadku kiedy pracownicy widzą, że zrealizowali więcej zadań niż zazwyczaj o tej samej porze dnia mogą próbować sterować procesami. Szczególnie tych, które wskazują bieżący stan realizacji poszczególnych zadań w układzie zrobione / do zrobienia . Drugim zagrożeniem, jest pokazywania wizualizacji z poszczególnymi zamówieniami i ilościami linii/sztuk w zamówieniu. Tutaj z kolei może prowadzić do wybierania sobie przez pracowników zamówień wygodniejszych do realizacji. W zależności od sposobów rozliczania mogą to być zamówienia jednoliniowe lub wieloliniowe. Jednoliniowe przy rozliczaniu z ilości zrealizowanych zamówień. Wieloliniowe przy rozliczaniu z ilości zrealizowanych linii. To samo dotyczy wizualizacji zawierającej ilości sztuk w linii. Jeżeli nasze SKU to sztuka, to opakowanie może zawierać 1 000 SKU’s. Pracownik widząc 573 sztuki do wydania dobrze wie, że będzie musiał je przeliczyć.

W celu wyeliminowanie wyżej wymienionych zagrożeń, należy konstruować odpowiednie systemy premiowania. Promować wykonywanie najbardziej absorbujących i najtrudniejszych zadań. W pierwszym przypadku, jest to stałe monitorowanie średniej godzinowej wydajności pracownika. Następnie udostępnianie dodatkowych zadań do realizacji, pozwalających „zasypać dziurę” związana z brakiem zadań w poszczególnych godzinach. Mogą to być np. zadania relokacji, uzupełnień, inwentaryzacji etc. W drugim przypadku, można np. wprowadzić wagi dla linii pełno paczkowych i wymagających liczenia. Wagi służą rekompensowaniu dłuższego czasu poświęconego przez pracownika na realizację zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
pl_PL