Brak kategorii

Logistyka zaopatrzeniowa

Logistyka zaopatrzenia to temat bardzo ważny. Wiedzę z jego zakresu powinna przyswoić każda osoba prowadząca, lub planująca założyć własne przedsiębiorstwo, zwłaszcza jeżeli będzie ono działało w branży e-commerce. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie skupia się na pierwszym etapie, jaki w ramach łańcucha dostaw pokonują produkty. Mowa tu oczywiście o zakupie i magazynowaniu. Aby poznać to niezwykle ciekawe zagadnienie bliżej, zapraszamy do zapoznania się z naszym tekstem. Jesteśmy przekonani o tym, że każdy znajdzie tu interesujące dla siebie informacje na temat zaopatrzenia w logistyce.

Logistyka zaopatrzenia – definicja

Zacznijmy od absolutnych podstaw, a więc od tego, w jaki sposób jest definiowana logistyka zaopatrzenia przez encyklopedię. Korzystając z najbardziej popularnego, internetowego źródła można przeczytać, że:

logistyka zaopatrzenia jest systemem logistycznym związanym z rynkiem, stanowiącym połączenie pomiędzy logistyką dystrybucji i dostawców a logistyką produkcji w przedsiębiorstwie. Zajmuje się ona głównie towarami, które trzeba udostępnić przedsiębiorstwu w zgodzie z jego zapotrzebowaniem lub zamówieniem. Miejscem pokrywania tego zapotrzebowania jest magazyn lub pierwszy etap produkcyjny w przedsiębiorstwie.

Powyższą definicję można nieco uprościć. Logistyka zaopatrzenia to zarządzanie dostawami, którego celem jest zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania innych operacji w łańcuchu dostaw. Dla firm wytwórczych logistyka zaopatrzenia skupia się głównie na zakupach (materiałów, surowców, części), natomiast w przypadku przedsiębiorstw usługowych zarządza ona pozyskiwaniem towarów i gotowych wyrobów od dostawców dla magazynu.

Oczywiście celem logistyki zaopatrzenia jest zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zachować efektywność i ekonomiczność podejmowanych działań. Warto mieć na uwadze to, że logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie pełni bardzo wiele funkcji i realizuje różnorodne działania, które z kolei opierają się na konkretnych czynnościach. Te szczegółowo omówimy w dalszej części tekstu.

Zaopatrzenie w logistyce – zasady zewnętrznego zaopatrzenia materiałowego

Istnieją 3 główne zasady, jeśli chodzi o logistykę zaopatrzenia przedsiębiorstwa. Są to kolejno:

 • zaopatrzenie indywidualne – mowa o nim w przypadku, w którym dana firma nie magazynuje towaru na własną rękę i ponosi niewielkie koszty związane z tym procesem. Rozwiązanie to generuje możliwość opóźnień w dostawach, co przekłada się na ewentualne przestoje w późniejszym procesie produkcyjnym;
 • dostawa zsynchronizowana z produkcją lub ze zużyciem – w tym przypadku dostawca dostarcza firmie materiały związane z produkcją w odgórnie ustalonym terminie. Zapasy powinny pozostawać na bezpiecznym poziomie, co przekłada się dla przedsiębiorcy na angażowanie niskiego kapitału i utrzymanie minimalnych kosztów magazynowania;
 • zaopatrzenie oparte na utrzymaniu zasobów – w takim wypadku przedsiębiorstwo utrzymuje materiały w zapasie. W razie potrzeby to właśnie zapas pokrywa zapotrzebowanie firmy. Przypadek ten to wyższe koszty magazynowania, a niekiedy także problemy z optymalizacją wielkości dostaw, w związku z czym firma musi mieć do dyspozycji znacznie większy kapitał.

Funkcje, jakie pełni logistyka zaopatrzenia

Jak już wspomniano, logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie ma wiele funkcji. Wśród głównych z nich wymienić można na przykład:

 • efektywną współpracę z dostawcami,
 • synchronizację procesów dotyczących wszystkich dostaw,
 • realizowanie potrzeb materiałowych w firmie,
 • odbiór i magazynowanie towarów oraz materiałów,
 • sprawne sterowanie dostawami,
 • optymalizację kosztów zaopatrzenia,
 • współpracę z pozostałymi jednostkami działającymi w ramach danego przedsiębiorstwa.

Te, a także inne, niewymienione funkcje, można podsumować oraz pogrupować w ramach tylko trzech operacji. Prezentujemy je poniżej.

 1. Nabycie towaru. To operacja obejmująca proces zakupu produktów niezbędnych dla działów firmy (np. handlowego czy produkcyjnego), podczas której wybierani są odpowiedni dostawcy, spełniający ustalone kryteria dotyczące ceny, jakości, terminu dostawy, warunków płatności itd. Proces zaopatrzenia w logistyce jest niezwykle istotny.
 2. Magazynowanie. Zakupione w poprzednim procesie produkty wymagają przestrzeni, w której będą składowane aż do momentu ich późniejszego wykorzystania. To samo dotyczy wytworzonych produktów, które także będą podlegać magazynowaniu aż do czasu ich dystrybucji i wysyłki do docelowych klientów.
 3. Zarządzanie zapasami. To ostatni z omawianych procesów, skupiający się, jak sama nazwa wskazuje, na zarządzaniu zapasami. To w tym etapie określa się potrzebne ilości, a także częstotliwość zamówień, która będzie optymalna do zaspokojenia potrzeb handlowych i produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Na co zwracać uwagę planując logistykę zaopatrzenia?

Jeśli chodzi o zaopatrzenie, logistyka powinna być sprawna i wydajna. Tylko dzięki temu możliwy będzie rozwój przedsiębiorstwa bez ewentualnych problemów (np. przestojów), wywołanych złym planowaniem. A skoro już o tym mowa, to w przypadku planowania logistyki zaopatrzenia, warto zwrócić uwagę na zmienne takie jak chociażby:

 • przepływ dostaw – częstotliwość oraz wielkość dostaw produktów powinna być dopasowana do potrzeb firmy w taki sposób, aby uniknąć braku zapasów w magazynie,
 • zapotrzebowanie – dobre oszacowanie przewidywanego zapotrzebowania ze strony klientów pozwoli na lepszy rozwój firmy. Warto w tym przypadku sięgnąć po dane (Big Data) z poprzednich transakcji,
 • rodzaj asortymentu – model zarządzania zapasami powinien być dopasowany do danego łańcucha dostaw, dzięki czemu będzie umożliwiał zwiększenie rentowności firmy np. zwiększając poziom obsługi klienta,
 • jednostka ładunkowa – należy odpowiednio dobrać jednostki ładunkowe, które będą wykorzystywane do magazynowania, transportu oraz obsługi towaru np. pojemniki, palety, kontenery itd.,
 • dostawcy – dzięki odpowiedniemu wyborowi dostawców firma zyskuje nie tylko wymaganą jakość, ale także terminową dostawę towaru (produktów, części itd.),
 • odbiór materiału – odbiory należy weryfikować, aby zapewnić zgodność towarów ze złożonym zamówieniem, kwestia ta jest niezwykle istotna.

Zaopatrzenie i logistyka bez tajemnic

Mamy nadzieję, że nasz tekst zaspokoił głód wiedzy dotyczący logistyki zaopatrzenia. Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi przygotowanymi przez nas tekstami, w których zebraliśmy wiele przydatnych informacji z zakresu logistyki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
pl_PL