Brak kategorii

Koszty magazynowania – jak obliczyć

Czy wiesz, jaki jest koszt magazynowania produkowanych przez Twoją firmę artykułów? Byłbyś w stanie od ręki wymienić wszystkie ponoszone przez Ciebie koszty magazynowania w logistyce? Choć kwestia ta może Ci się wydawać mało istotna, to jednak ma ona ogromne znaczenie. Co więcej, sporo małych i średnich przedsiębiorstw albo nie doszacowuje, albo wręcz nie próbuje nawet określić, jakie są faktyczne, ponoszone przez nich koszty magazynowania różnego rodzaju produktów. Takie działania mogą nie tylko powodować przepalanie funduszy, ale również zmniejszać dochody, a nawet spowalniać rozwój przedsiębiorstwa. Ponieważ koszt magazynowania to jedno z zagadnień, które nie ma przed nami tajemnic, przygotowaliśmy tekst o tym, jak można go obliczyć. Wszystkich głodnych wiedzy zapraszamy do lektury, a osoby, które poszukują profesjonalnego wsparcia w zakresie doradztwa i konsultingu logistycznego, zachęcamy do kontaktu z nami i skorzystania z naszej oferty.

Magazynowanie – koszty, dlaczego mogą stanowić problem?

Koszty magazynowania mogą stanowić problem, zwłaszcza dla tych firm, które mają wiele produktów do przechowywania. Bardzo często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego, ile dokładnie kosztuje ich magazynowanie, które przecież może wpływać na wyniki finansowe firmy. Dlatego warto wiedzieć nie tylko co to są koszty magazynowania, ale także jak obliczyć koszty stałe i zmienne magazynowania oraz w jaki sposób korzystać z kalkulatora kosztów magazynowania. Postaramy się w tym pomóc i nieco naświetlić temat w taki sposób, aby koszt magazynowania nie był dla Ciebie problemem.

Koszty magazynowania w logistyce – dlaczego są tak istotne?

Zanim przejdziemy do najważniejszej części artykułu, mówiącej o tym, jak obliczyć koszty magazynowania w logistyce, warto wiedzieć, dlaczego są one tak istotne i po co właściwie je liczyć. Trzeba wspomnieć o tym, że koszty magazynowania w logistyce bardzo często stanowią spory procent całkowitych kosztów logistycznych. Znając całkowitą wysokość ponoszonych kosztów, nie tylko łatwiej jest planować budżet, ale także przygotować się na ewentualne zmiany, co z pewnością przyczyni się do lepszego rozwoju firmy.

Koszty magazynowania – definicja

Najprostsza definicja kosztów magazynowania wskazuje, że są to wszystkie wydatki ponoszone w związku z przechowywaniem produktów, włącznie z kosztami ich transportu, utrzymania magazynu, obsługi zamówień, zapasów oraz inwentaryzacji. Wyróżnić można stały i zmienny koszt magazynowania.

Warto pamiętać o tym, że sama opłata za przechowywanie towarów to tylko jeden z ponoszonych kosztów i aby określić realne koszty magazynowania, należy brać pod uwagę także między innymi:

  • wynagrodzenie dla pracowników,
  • koszty związane ze zużywaniem się środków trwałych i nietrwałych,
  • zużycie paliw oraz energii,
  • rachunki za media (które mogą być wyższe w przypadku towarów, które należy składować w specjalnych warunkach).

Warto pamiętać także o kosztach magazynowania zapasów. To nakłady finansowe ponoszone w związku z przechowywaniem produktów, które nie są jeszcze gotowe do sprzedaży. Można tu ująć surowce, półfabrykaty oraz materiały. Bardzo często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z tego, że koszty te mogą być bardzo wysokie, zwłaszcza w przypadku produktów o krótkim okresie ważności.

Koszty stałe magazynowania

Jak sama nazwa wskazuje, stałe koszty magazynowania nie ulegają zmianom w zależności od ilości przechowywanych produktów. Można tu wymienić na przykład koszty wynajmu magazynu, koszty energii gazowej i elektrycznej, koszty zabezpieczenia i ochrony czy też wynagrodzenie dla pracowników magazynu.

Koszty zmienne magazynowania

W opozycji do omówionych w poprzednim akapicie kosztów stałych, zmienne koszty magazynowania ulegają zmianom w zależności od ilości przechowywanych produktów. Jako przykład mogą posłużyć koszty przechowywania, koszty obsługi zamówień czy koszty utrzymania zapasów i inwentaryzacji. Widać tutaj wyraźną zależność – im większa ilość przechowywanych produktów, tym większe będą zmienne koszty magazynowania.

Wskaźnik kosztów magazynowania

Aby dobrze omówić zagadnienie, jakim jest koszt magazynowania, warto skupić się na istotnej kwestii, jaką jest wskaźnik kosztów magazynowania. Pomaga on określić ile kosztuje firmę przechowywanie jednostki produktu w magazynie. Uszczegóławiając, określa on poziom kosztów, jaki przypada na daną jednostkę wartości składowanego towaru lub materiału (jednostką tą może być złotówka, tona, kilogram itd.). Oblicza się go dzieląc koszty magazynowania przez ilość przechowywanych produktów. Im niższa wartość wskaźnika kosztów magazynowania, tym taniej i sprawniej funkcjonuje dany magazyn.

W jaki sposób obliczyć koszty magazynowania?

Obliczanie i naliczanie kosztów magazynowania może być dość skomplikowane. Na szczęście istnieją różne metody, które można zastosować do tego celu, wybierając te, które najlepiej pasują do potrzeb danej firmy. Poniżej pokrótce omówimy każdą z nich.

Metoda bezpośrednia

Polega ona na określeniu kosztów magazynowania na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Aby tego dokonać należy zebrać wszystkie dokumenty kosztowe związane z magazynowaniem, zsumować je, a następnie podzielić przez ilość przechowywanych w magazynie produktów.

Metoda proporcjonalna

Polega ona na podziale kosztów magazynowania na poszczególne produkty na podstawie ich wartości. Wymaga to dokładnego określenia ile wart jest dany produkt, a następnie na tej podstawie przyporządkować do niego odpowiednią część ponoszonych kosztów magazynowania.

Metoda kosztów jednostkowych

Polega ona na określeniu kosztów magazynowania dla jednostki produktu. Aby obliczyć koszt magazynowania należy zsumować wszystkie ponoszone koszty, a następnie podzielić je przez ilość przechowywanych produktów, co da nam koszt jednostkowy.

Kalkulator kosztów magazynowania – przydatne narzędzie

Naliczanie kosztów magazynowania może być niekiedy nie tylko czasochłonne, ale także skomplikowane. Nic więc dziwnego, że wiele firm wykorzystuje do obliczeń specjalne kalkulatory kosztów magazynowania. To przydatne narzędzie, które ułatwia pracę, pozwalając szybko obliczyć koszty magazynowania na podstawie różnych ustalonych parametrów, na przykład takich jak: ilość przechowywanych produktów, czas magazynowania, koszty wynajmu magazynu, koszty mediów czy wynagrodzenie pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
pl_PL