regały_przepływowe
Brak kategorii,  logistyka,  magazyn,  półki,  regały,  rozwiązanie

Kompletacja z regałów przepływowych

Kompletacja towarów małogabarytowych charakteryzuje się najczęściej dużą ilością bazową indeksów, a w konsekwencji złożoną hierarchią opakowań, problematycznym sposobem ekonomicznie uzasadnionego pakowania oraz ograniczonym wyborem efektywnych i racjonalnie zaprojektowanych systemów składowania. Jeżeli dodatkowo jako zasadę obowiązującą przy obrocie towarowym przyjmiemy FIFO, nasuwa się jedno rozwiązanie – regały przepływowe.

Konstrukcja i charakterystyka regałów przepływowych

Regały przepływowe, w swojej najczęściej występującej formie są regałami typu półkowego. Skonstruowane są w taki sposób, że czoło półki (patrząc od strony operatora pobierającego towar pod zamówienie)jest niżejniż tył półki, służący do uzupełniania lokalizacji.Standardowe regały przepływowe posiadają 5-6 poziomów w jednym pionie. Najczęściej pomijanym poziomem jest poziom na podłodze, w tym miejscu montowane są podesty/schodki pozwalające sięgnąć o jeden poziom wyżej. Najwyższy poziom znajduje się na wysokości 200 cm –220 cm.W przeciwieństwie do tradycyjnych regałów półkowych, standardowo konstruowanych z głębokością 50cm –60 cm ich głębokość wynosi ok 100 cm –120 cm. Powodem wydłużenia głębokości regałów przepływowych jest:

 • Zwiększenie pojemności poszczególnych lokalizacji, uwzględniając wysoką rotacją produktów składowanych w tego typu regałach
 • Lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej (brak strat powierzchni na ścieżki kompletacyjne którymi poruszają się magazynierzy)
 • Uzyskanie odpowiedniego kąta opadania lokacji w kierunku od tyłu do przodu, co przy wykorzystaniu nie napędzanych rolek transportowych pozwala na przesuwanie produktów do czoła lokacji przy udziale grawitacj

Zastosowanie w praktyce

Kompletacja z regałów przepływowych to jeden z najczęściej stosowanych sposobów kompletacji. Regały przepływowe mogą być stosowane jako jedyny typ regałów (z wyłączeniem stref składowania zapasów paletowych)w magazynach i halach produkcyjnych, charakteryzujących się następującymi cechami:

 • Stała lub nisko zmienna ilość produktów o podobnej charakterystyce (wymiar, waga, restrykcje składowania)-co pozwala na zaprojektowanie modułów regałowych prawidłowo osadzonych w przestrzeni magazynowej

 • Znane i nisko zmienne zapotrzebowanie na poszczególne produkty–co pozwala zaprojektować odpowiednią wielkość poszczególnych modułów

 • Część lub całość asortymentu podlegająca regule FIFO –z wyłączeniem regałów przepływowych uzupełnianych od czoła regału (typu magazynkowego) gdzie zastosowanie ma reguła LIFO

 • Ograniczona ilość miejsca pomiędzy dwiema strefami/halami/wydziałami –gdzie regal przepływowy może pełnić funkcje bufora zdawczo-odbiorczego

Zastosowanie regałów przepływowych w magazynach lub halach produkcyjnych wyposażonych w wiele typów regałów jest znacznie szersze. Do typowych zastosowań należą:

 • Składowanie i kompletacja najbardziej rotujących towarów małogabarytowych w magazynie. Zapas dla indeksów składowanych w lokacjach przepływowych przechowywany jest w pełny jednostkach (opakowania, palety) na regałach wysokiego składowania. Pozostałe indeksy mogą być składowane w tradycyjnych regałach półkowych lub kompletowane z poziomów „0” w regałach paletowych.
 • Używanie jako regału do systemu KANBAN przy zasilaniu produkcji
 • Miejsce składowania skompletowanych jednostek/porcji produktu luz kuwet pochodzących z systemów kompletacji towarów małogabarytowych. Każda lokalizacja jest miejscem składowania jednej lub wielu kuwet. Przy wykorzystaniu regałów przepływowych, może nastąpić dekonsolidacja kuwet zawierających pozycje z wielu zamówień (multi order picking). Może również występować konsolidacja kuwet z pojedynczymi zamówieniami z pozostałymi pozycjami z tych zamówień. Na przykład skompletowanymi z innych stref takich jak regały wysokiego składowania lub plac zewnętrzny
 • Organizacja systemów kontroli jakości, opartych na wyrywkowe kontrole poszczególnych porcji produktów lub kuwet, dlatego mogą wrócić po kontroli do systemu kompletacji i konsolidacji

 • Pole odkładcze dla wyrobów niezgodnych, uszkodzonych lub niepełnowartościowych

Jeżeli jesteś zainteresowany tematem koleetacji, możesz rownież sprawdzić ten artykuł.

Otoczenie i systemy współpracujące

Regały przepływowe poza wymienionymi wcześniej zastosowaniami, mogą funkcjonować w wielu mniej lub bardziej złożonych systemach logistycznych. Najczęściej, w aktualnie występujących konfiguracjach nowoczesnych obiektów magazynowych możemy wyróżnić następujące:

 • Regały przepływowe wchodzące w skład stref antresolowych. Bardzo rzadko stosowanym rozwiązaniem są konfiguracje z samymi regałami przepływowymi. Najczęściej regały przepływowe staramy się projektować na jednym lub wielu brzegów konstrukcji, zamykając strefę. W opozycji do nich (od zewnętrznej strony antresoli) projektuje się natomiast paletowe regały przepływowe. skierowane w kierunku antresoli. W takiej konfiguracji, klasyfikacja wg rotacyjności towarów składowanych na antresoli pozwala na przyporządkowanie towarów do poszczególnych podstref a następnie w obrębie podstref wg flag rotacji do poszczególnych lokacji.

 • Nowoczesne sposoby pickingu. Do obsługi regałów przepływowych oprócz tradycyjnej kompletacji (człowiek do towar, towar do nośnika) często możemy zastosować systemy wsparcia operatora. W tej chwili najpopularniejszymi rozwiązaniami są pick by light (kompletacja poprzez akceptację/gaszenie lampek z ilościami do pobrania umieszczonych nad lokacjami). Następnie pick by voice (system dwustronnej komunikacji głosowej operatora z systemem WMS przy użyciu słuchawek i mikrofonu). Popularność powoli zyskują również systemy pick by vision. Tutaj operator może skanować kody kreskowe i akceptować pobrania przy użyciu specjalnie przystosowanych okularów.

 • Automatyczne systemy transportowe. W celu zaoszczędzenia czasu operatorów w magazynie, w pobliżu regałów przepływowych bardzo często funkcjonują systemy transportu rolkowego. Od prostych przenośników grawitacyjnych, pełniących rolę ruchomego pola odkładczego, po w pełni zautomatyzowane systemy rolkowe sterowane zaawansowanymi systemami MFC/MFS.

Alternatywne rozwiązania

Kompletacja z regałów przepływowych to oczywiście nie jedyny sposób gdyż Można użyć szeregu innych rozwiązań manualnych, półautomatycznych oraz automatycznych.

Do rozwiązań manualnych możemy zaliczyć:

 • Antresole z tradycyjnymi regałami półkowymi bez transportu rolkowego

 • Regały kompletacyjne rozmieszczone bezpośrednio na podłodze magazynu

 • Kompletację bezpośrednio z palet z poziomu „0” oraz z wyższych poziomów przy wykorzystaniu wózków kompletacyjnych unoszących się wraz z operatorem

Do rozwiązań półautomatycznych:

 • Antresole z tradycyjnymi regałami półkowymi bez transportu rolkowego

 • Szafy kompletacyjne typu „towar do człowieka”

 • Wózki systemowe oraz układnice (mini load)

Do rozwiązań automatycznych:

 • Systemy karuzelowe

 • Systemy szufladowe (shuttle)

 • Autonomiczne wózki AGV

Kompletacja z regałów przepływowych – podsumowanie tematu

Regały przepływowe, są relatywnie tanim (jednakże dużo droższym od regałów tradycyjnych) rozwiązaniem co w efekcie pozwala na zwiększenie efektywności kompletacji przy zachowaniu pewnych warunków brzegowych. Nie sprawdzą się w przypadków magazynów stosujących taktykę „długiego ogona”. Taktyka ta polega polegająca na ciągłym rozszerzaniu oferty o kolejne produkty o trudnej do przewidzenia rotacji oraz nieokreślonym zapasie. Nie są również najlepszym rozwiązaniem pod względem ogólnej efektywności wykorzystania powierzchni magazynu. W przypadkach wymienionych w artykule (zamkniecie antresoli, miejsce buforowe pomiędzy strefami, kolejkowanie etc.) sprawdzają się lepiej od regałów tradycyjnych. Natomiast ze względu na swoje gabaryty, większa gęstość lokacji uzyskamy z regałów tradycyjnych. Jeżeli chciałbyś porozmawiać na temat regałów przepływowych i ich alternatyw, zapraszamy do kontaktu w formule iPLOG Express na naszej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
pl_PL