automatyzacja
Automatyzacja,  magazyn,  Oszczędności,  Pieniądze w logistyce

Automatyzacja

Ciągłe dążenie do świata utopijnego w obszarze łańcucha dostaw zbliża nas do rozwiązań w pełni bezobsługowych, a automatyzacja to hasło, które pojawia się na językach coraz większego gremium. Ogromna chęć świadczenia usług bezbłędnie i w czasie z gwarancją wykonalności to marzenie każdego przedsiębiorstwa. Niewiele jest na świecie takich podmiotów gdzie za marką kryją się standardy godne naśladowania. To są zazwyczaj dojrzałe firmy z wieloletnimi doświadczeniami, które adaptują się do zmieniającego środowiska i często odważnie podejmują ryzykowne decyzje. To one między innymi nadają tempo zmianom.  

Magazynowanie

Rozwój cywilizacyjny sprzyja również branży logistycznej. Z dużym naciskiem na magazynowanie i rozwiązania wspomagające operacje w obiektach służących do przechowywania towarów

 • Kompletowanie towaru z miejsc odkładczych
 • Układanie towarów na miejscach odkładczych

Na przestrzeni dekad wystąpiło wiele punktów zwrotnych takich jak obecnie panująca pandemia. Jednak pojęcie magazynowania nie zmieniło swojego znaczenia. Jak podaje źródło [wiki] magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Konieczność magazynowania wynika m.in. z faktu, że czas produkcji poszczególnych dóbr nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji. Różnice te są łagodzone przez gromadzenie zapasów w odpowiednich magazynach. Oprócz gromadzenia towarów wykonywane są również inne zadania, jak np. ewidencjonowanie, kompletacja, komisjonowanie asortymentów, paczkowanie, czy też porcjowanie. Jest to działalność, w skład której wchodzą związane z przechowywaniem zapasów zadania ekonomiczne, środki oraz czynności techniczne i organizacyjne.

Automatyzacja vs koronawirus

Wspomniany powyżej COVID-19 wywołał ogromny popyt w obszarze rynku powszechnie znanym jako e-commerce (czyli niczym innym jak zakupami przez Internet). Zmiany w tym obszarze świetnie definiuje raport na shoper.pl Nic w tym dziwnego, jeżeli władza postanowiła pozamykać sklepy stacjonarne, a ludzie chcą, potrzebują bądź muszą wydawać pieniądze to Internet stał się zbawienny. Wydawać by się mogło, że to rozwiązanie idealne zarówno dla sprzedającego jak i kupującego. Nagle potrzeba posiadania zewnętrznego magazynu stała się nieistotna dla większości po stronie podaży. W końcu po co mają coś magazynować ekstra, jeżeli zamówienia mogą „wpadać” bezpośrednio do nich, a jedyną przeszkodą jest…czas realizacji zamówienia. Po co zamrażać kapitał w towar i płacić ekstra za magazynowanie. Od razu można wyprodukować, spakować i wysłać do klienta.

Brzmi świetnie, ale tylko wtedy, kiedy zostaną spełnione dwa arbitralne warunki. 1: sprzedający jest producentem 2: sprzedający jest w stanie obsłużyć wszystkie zamówienia. I prawdopodobnie znajdą się firmy, które mogą sobie pozwolić na taki scenariusz i pominąć magazyn. Jednak pozostaną również takie, których łańcuchy dostaw nie pozwolą na kompletną eliminację procesu składowania wyrobów gotowych, żeby zaspokoić potrzeby rynku. Te podmioty, które decydują się na utrzymanie części magazynowych mają do czynienia z powszechnymi problemami branży logistycznej takimi jak:

 • Notoryczny brak miejsca 
 • Słaba wydajność operacyjna
 • Oczywiste Braki kadrowe
 • Niedostateczny poziom wskaźników logistycznych
 • Nieprawidłowo zdefiniowany przepływ towarów

Można próbować tworzyć elitę w firmie (opis elity) albo poszukać inspiracji w automatyzacji i rozwiązaniach zatrudniając odpowiednich ekspertów. Można również skorzystać z obu wariantów jak się ma zasoby budżetowe.

AUTOMATYZACJA, AUTONOMIZACJA, ROBOTYZACJA, MECHANIZACJA?

No dobrze. Ale dlaczego automatyzujemy. W pierwszej kolejności ustalmy czym jest automatyzacja. Poniżej znajdują się cztery zasadnicze pojęcia często używane wspólnie w ramach dyskusji na temat usprawniania procesów i optymalizowaniu przedsiębiorstwa:

Automatyzacja znaczne ograniczenie lub zastąpienie (proces zastępowania) ludzkiej pracy fizycznej i umysłowej przez pracę maszyn działających na zasadzie samoregulacji i wykonujących określone czynności bez udziału człowieka (czyli samoczynnych). Również zastosowanie maszyn do pracy niemożliwej do wykonania w inny sposób.
Autonomizacja Definiowana jest jako automatyzacja z dodanym ludzkim czynnikiem. Odnosi się ona do pracy człowieka z dowolną maszyną i związana jest ściśle z reakcją człowieka na problemy i odchylenia w pracy maszyny. Celem autonomizacji jest połączenie pracy operatora i maszyny.
Robotyzacja Zastępowanie pracy ludzkiej pracą robotów
Mechanizacja Zastępowanie pracy ręcznej przez maszynę, wprowadzanie maszyn i urządzeń mechanicznych. Mechanizacja w przeciwieństwie do automatyzacji nie eliminuje pracy ręcznej, jedynie ją ogranicza. Przykładem mechanizacji jest zastępowanie koni przez maszyny rolnicze.
Bardzo ważne: Nie należy mylić pojęcia automatyzacji z automatyką. Automatyka to obszar w dziedzinie techniki i nauki zajmujący się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).

Wszystkie definicje dążą do spełnienia jednej i tej samej zasady: Eliminacja czynności, które wykonuje człowiek. Możemy, więc na bardzo dużym poziomie ogólności przyjąć tezę, że automatyzujemy po to, aby wykluczyć ogniwo ludzkie z procesu.

CZŁOWIEK JAKO EPICENTRUM PROBLEMU

Nie od dzisiaj wiadomo, że czynnik ludzki generuje najwięcej wątpliwości i niewiadomych związanych z precyzyjnym określeniem źródła problemu. Wszędzie tam, gdzie personel fizycznie dokłada starań, aby wykonać swoją pracę najlepiej jak potrafi pojawiają się możliwości związane z szybszą i tańszą realizacją operacji. Ponadto procesy, w których głównym ogniwem jest człowiek, spotykają się z przyziemnymi problemami jakimi są urlopy, choroby czy nawet zwolnienia. W takim środowisku nie ma mowy o płynnym, ciągłym i konsekwentnym wzroście jakości operacji, jako że na bieżąco trzeba radzić sobie z sytuacjami to hamującymi. Jak sobie zatem poradzić w takiej rzeczywistości. Oczywiście próbując eliminować poszczególne przeszkody wykorzystując potencjał automatyzacji. Jakie warunki zatem sprzyjają podjęciu decyzji czy automatyzować. Poniżej kilka arbitralnych kryteriów, które należy brac pod uwagę:

 • Niska wydajność personelu
 • Wzrost kosztów kadrowych
 • Braki zasobów ludzkich
 • Zwiększający się popyt rynku
 • Potrzeba utrzymania wysokiego poziomu jakości
 • Powtarzalność produkcyjna

Żeby podjąć decyzję o automatyzacji nie muszą być spełnione wszystkie warunki. Wystarczy jeden. Ważne jest aby poprawnie definiować potrzebę. Sam pomysł i wskazanie problemu jaki może rozwiązać automatyzacja to niestety za mało. W większości przypadków „pojemność” budżetu tego zwyczajnie nie wytrzymuje i musi być sporządzona analiza oraz kalkulacja, która transparentnie wskaże opłacalność takiej inwestycji.

ROI, ROE, PP, NPV, IRR….

Automatyzacja różnych obszarów biznesu wiąże się z często niemałymi nakładami finansowymi. Dziedzina rachunkowości obdarzyła decydentów szeregiem narzędzi wspomagających proces myślowy. Najpopularniejsze z nich są metodami względnie wystarczającymi do tego, aby rozważać konkretny przypadek. Poniższa lista to zbiór wskaźników i metod stosowanych na etapie przed inwestycyjnym.

ROI Wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych.
ROE Wskaźnik rentowności oznaczający jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych.
PP Jest to czas, jaki jest niezbędny aby wpływy wyrównały poniesione nakłady
NPV Metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej oraz wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę.
IRR Metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej, a także wskaźnik finansowy wyznaczony w oparciu o tę metodę.

W momencie formułowania strategii inwestowania i planowania w ramach lokowania budżetu na cel jakim jest automatyzacja ustala się również szereg parametrów. Tworzą one zbiór reguł, ograniczeń i oczekiwań względem konkretnej inwestycji. W tym momencie jest czas na zadawanie najtrudniejszych pytań. Niemniej jednak najważniejsze jakie ostatnio się pojawia podczas tego typu procesów to: Czy jak teraz nie zainwestuję to za rok będę miał co inwestować?

Zapraszamy do kontaktu, a chętnie pomożemy w przygotowaniu kompletnego studium przypadku i odpowiemy na trudne pytania w tej materii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
pl_PL